Nedir?

Küresel COVID-19 krizinin yaşandığı bu dönemde, krizin beraberinde getirdiği dinamikleri etkili yönetmek, çevik ve işbirlikçi yaklaşımla fark yaratacak adımlar atmak her zamankinden daha önemli. Krizin etkileri tüm dünyada yaşanırken; bireyler, topluluklar ve organizasyonların sağlığını, güvenliğini ve iyi oluş hâlini desteklemek adına, organik olarak büyüyen ve bağ kuran bir dayanışmanın, gidişatı tersine çevireceğine inanıyoruz.

Dijital dönüşüm vizyonunu gerçekleştirmek için yürüttüğü projelerin yanı sıra fikirlerin hayata geçirilmesine imkân sağlayacak teknolojik ve organizasyonel yapılar sunan Arçelik olarak ATÖLYE iş birliği ile Hack the Normal hackathonunu düzenliyoruz. Belirsizlikte yol alırken yeni stratejiler geliştirerek değişime adapte olmayı ve bireylerden başlayarak ailelere ve organizasyonlara etki edecek dönüşümü başlatmayı hedefliyoruz. Bu dönüşümü başlatırken de kriz sonrası “yeni normal” olarak adlandırılan dönemi odağımıza alıyor ve şu soruyu soruyoruz: “COVID-19 krizi ile hayatımıza giren, evlerdeki ‘yeni normal’ yaşam tarzına nasıl olumlu bir etki yaratabiliriz? 

Nasıl?

Hack the Normal, dünyanın kademeli olarak yüzleştiği ve birlikte keşfettiği “yeni normal” olgusunu konu alıyor. Verinin demokratikleşmesini hedefleyen Arçelik öncülüğünde, farklı disiplinlerden bireyler bir araya gelerek; içinde bulunduğumuz krizden sonra “normal” kavramının nasıl değişeceğini ve “yeni normal” yaşamın nasıl olacağını sorguluyor. Hack the Normal, COVID-19’un bireysel, toplumsal, maddi ve manevi olarak sekteye uğrattığı işleyişi, yeni bir yaklaşımla sürdürmeyi ve kolaylaştırmayı hedefliyor. Sosyoloji, tasarım, teknoloji, psikoloji, insan kaynakları, yönetim ve iletişim gibi birçok disiplinin buluşacağı dijital bir alanda, çözümleri farklı sektörlerden beslenerek geliştiriyor.

hackthenormal.com

Eligibility

Hack the Normal, fikirleri veya projeleri olan birey ve takımların başvurularını kabul ediyor. Takımlar, ön değerlendirme sonrası kabul edilecek. Başvurusu kabul edilen bireylerin ise etkinlik öncesinde bir takıma dâhil olmaları veya kendi takımlarını kurmaları bekleniyor. Hackathon’a bireysel olarak başvuran kişiler etkinlikten önce Slack çalışma alanına eklenecek ve böylece takımlar, bu alanda ihtiyaç duyduğu kişileri bularak takımlarına davet edebilecekler. Başvuran takımlar projenin olgunluk seviyesi, faydalanıcıya etkisi, proje ihtiyaçları, ölçeklenebilirlik ve uygulanabilirlik kriterleri ile değerlendirilerek etkinliğe dâhil edilecek. Farklı disiplinlerden bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu takımlar 3-7 kişi arası olabilir.  

 

Hackathon Sponsors

Prizes

Ürün Geliştirme

Prototipleme, üretim, belgelendirme için test ve onay süreçleri ile ilgili ürün geliştirme desteği.

Tanıtım

Arçelik Türkiye kanalları üzerinden müşterilere erişim için tanıtım desteği.

İş Modeli

Satış olanağı ile fikri hakları için iş modeli desteği.

Süreç Takibi

Hızlandırma ve kuluçka programlarına katılım, kullanıcılara ve ekosisteme erişim imkânları.

Devpost Achievements

Submitting to this hackathon could earn you:

Judges

Arçelik

Arçelik
Arçelik

ATÖLYE

ATÖLYE
ATÖLYE

Can Bakır

Can Bakır
Arçelik

Emre Erbirer
ATÖLYE

Köken Güneş
Arçelik

Emre Erbirer

Emre Erbirer

Akın Garzanlı
Arçelik

Alp Karahasanoğlu
Arçelik

Arel Atakol

Arel Atakol
Arçelik

Arif Emre Keleş

Arif Emre Keleş
Arçelik

Ayhan Onder

Ayhan Onder
Arçelik

Buket Çelebiöven

Buket Çelebiöven
Arçelik

Cem Kural
Arçelik

Cemil İnan
Arçelik

Emin Bulak

Emin Bulak
Arçelik

Erhan Akdogan

Erhan Akdogan
Arçelik

Erkan Duysal

Erkan Duysal

Fatih Özkadı

Fatih Özkadı
Arçelik

Ferhat Unlukal

Ferhat Unlukal

Hakan Kozan

Hakan Kozan
Arçelik

Haldun Dingec

Haldun Dingec
Arçelik

Hüseyin Şerif Beyaztaş

Hüseyin Şerif Beyaztaş
Arçelik

Mehmet Tüfekçi

Mehmet Tüfekçi
Arçelik

Mustafa Soylu

Mustafa Soylu
Arçelik

Nihat Bayız

Nihat Bayız
Arçelik

Oguz Sulek

Oguz Sulek
Arçelik

Serdal Korkut Avcı

Serdal Korkut Avcı
Arçelik

Utku Yazicioglu

Utku Yazicioglu

Veli Ag

Veli Ag
Arçelik

Yekta Caymaz

Yekta Caymaz
Arçelik

Yuksel Atilla

Yuksel Atilla
Arçelik

Zeynep Ozbil

Zeynep Ozbil
Arçelik

Abdurrahman Sahin
Arçelik

Murat Sapçı

Murat Sapçı
Arçelik

Pınar Köşekula
Arçelik

Uğur Halotoğlu
Arçelik

Pelin Ayan
Arçelik

Nilay Eralp

Nilay Eralp
Arçelik

Gonca Özuysal

Gonca Özuysal
Arçelik

Celal Vatansever
Arçelik

Bahadır Tomaç

Bahadır Tomaç
Arçelik

Görkem Gör
Arçelik

Orhan Çavuşoğlu

Orhan Çavuşoğlu
Arçelik

Erdal Gözmen

Erdal Gözmen
Arçelik

Levent Gokkuş

Levent Gokkuş
Arçelik

Barış Tekdemir

Barış Tekdemir
Arçelik

Umut Güven

Umut Güven
Arçelik

Burak Bilgisel

Burak Bilgisel
Arçelik

Handan Abdurrahmanoğlu

Handan Abdurrahmanoğlu
Arçelik

Hakan Aydınlı

Hakan Aydınlı
Arçelik

Hakan Harman

Hakan Harman
Arçelik

Cem Elmasulu

Cem Elmasulu
Arçelik

Tolga apaydın
Arçelik

Özlem Unluer

Özlem Unluer
Arçelik

Kenan Doğan
Arçelik

Bilgen Altınok

Bilgen Altınok
Arçelik

Bülent Efecik

Bülent Efecik
Arçelik

Süheyla Gözel

Süheyla Gözel
Arçelik

Haluk Karataş

Haluk Karataş
Arçelik

Mustafa Sezer

Mustafa Sezer
Arçelik

Onur Çetin
Arçelik

Erman Tutkak

Erman Tutkak
Arçelik

Burak Özpolat

Burak Özpolat
Arçelik

Sinem yelkikanat
Arçelik

Melis Özbek

Melis Özbek
Arçelik

Ömer Özer
Arçelik

Bahar Karaoğlu

Bahar Karaoğlu
Arçelik

Mustafa Hacısalihoğlu

Mustafa Hacısalihoğlu
Arçelik

Derya Hamarat
Arçelik

Canyiğit Atay

Canyiğit Atay
Arçelik

Selimcan Erimiş
ATÖLYE

Gürkan Baykan

Gürkan Baykan
Arçelik

Pınar Arslan

Pınar Arslan
Arçelik

Pınar Gedik

Pınar Gedik
Arçelik

Ümit Günel

Ümit Günel
Arçelik

Beste Öztamur

Beste Öztamur
Arçelik

Metin Cerası

Metin Cerası
Arçelik

Tarık Kalaycıoğlu

Tarık Kalaycıoğlu
Arçelik

Özgür Baydarol

Özgür Baydarol
Arçelik

Esra Deniz

Esra Deniz
Arçelik

Çiğdem Alp
Arçelik

Başak Yıkılmaz

Başak Yıkılmaz
Arçelik

Nihal İmamoğlu

Nihal İmamoğlu
Arçelik

Utku Pazar

Utku Pazar
Arçelik

Zeynep Uzun
Arçelik

Hakan Erol

Hakan Erol
Arçelik

Hasan aydın

Hasan aydın
Arçelik

Gürkan Baykan
Arçelik

Mustafa Yalçın

Mustafa Yalçın
Arçelik

Nihat Duran
Arçelik

Özgür Öz
Arçelik

Onur Onrat
Arçelik

Soner Kahraman

Soner Kahraman
Arçelik

Judging Criteria

 • Fikir etki yaratacak, yenilikçi bir fikir mi?
  Mevcut çözümlere göre değer katan bir yenilik midir? "Yeni normal" ev hayatımıza etkisi yüksek olur mu? Ölçeklenebilir mi?
 • Fikir uygulanabilir bir fikir mi?
  Çözüm teknoloji olgunluğu, zamanlama, rekabet, regülasyon gibi etkenler göz önüne alındığında uygulanabilir ve ev içi yeni normal sorunlarını adresler mi?
 • Fikrin ticarileşme potansiyeli nedir?
  İş plânı, rekabet, çözüm, var ise müşteri testleri göz önüne alındığında fikrin ticarileşmesi ne kadar mümkündür?
 • Arçelik, destekleri ile projeye değer katabilir mi?
  Satış kanalı, iletişim, üretim, yazılım geliştirme, prototipleme, yurt dışına satış gibi destekler, dağıtım ortağı olma, marka gücü, AR-GE kabiliyeti vb.

Questions? Email the hackathon manager

Tell your friends

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.